top of page
Een beetje geschiedenis

Onze afdeling

Een beetje geschiedenis ...

KLJ-Walshoutem werd in 1986 opgericht door 4 energieke jongeren: Carl Pansaerts, Janny Tibau,

Michel Strauven en Michel Botte. De vereniging groeide al snel uit tot een hechte en grote vriendenkring.

Tot de hoogtepunten behoorden de kampen, de driedaagsen en de jaarlijkse pannenkoekenslag.

Toen zij in 1990 stopten als leider, heeft een deel van de toenmalige leden besloten om KLJ verder te zetten.

Ze zijn gestart met het ronselen van leden jonger dan 10 jaar. Na een trage start, begon het ledenaantal

gestaag te groeien en werd de werking opgedeeld in 3 groepen: Benji’s, de Tens en de Jumbo’s.

In 1996 telde KLJ-Walshoutem 65 actieve leden en een creatieve, geëngageerde leidersgroep:

Jan Baron, Katrien Kempeneers, Gunther Carlens, Clara Lacroix, Bart Lenaerts, An Lambrechts, Dietrich Mattijs, Marleen Leroy, Liesbeth Christiaens, David Liebens en David Triffoux. De activiteiten spraken de leden aan

en de groep bleef groeien. In de jaren die volgden groeide de groep uit tot een grote jeugdbeweging van

meer dan 100 leden. De zomerkampen waren elk jaar een fantastische ervaring voor de leden en de leiding.

1996 was ook op een ander vlak een scharniermoment voor de jeugdbeweging: om het 10-jarig bestaan van

KLJ-Walshoutem te vieren, besloot de leiding opnieuw een kampvuur met pensenkermis te organiseren:

goede muziek, vlees op de barbecue, een uitgebreide groentenbar en dat alles rond een schitterend kampvuur. Het concept was bedacht in de jaren ‘70 en was toen een groot succes. Blijkbaar waren de inwoners van Walshoutem dit nog niet vergeten want ook in 1996 was de opkomst onverwachts groot. Er werd toen ook beslist om dit voortaan elk jaar te organiseren. En sindsdien wordt er elk jaar uitgekeken naar de laatste zaterdag van augustus, zowel in Walshoutem als daarbuiten.

 

~ Marleen Leroy en An Lambrechts ~

Op dit moment

Op dit moment ...

Ondertussen bestaat onze afdeling al meer dan 35  jaar. Onze 100 leden worden dit jaar entertained
door onze leidingsploeg die bestaat uit 16 enthousiaste leiders en 7 aspi's. Wil je hen beter leren kennen?
Neem dan zeker hier een kijkje op de leidingspagina. Onze pré-aspi’s mogen ook al een beetje van het
leiding zijn proeven, terwijl ze hun laatste jaar als lid ingaan.

Tijdens het jaar is onze kalender steeds gevuld met leuke activiteiten. In de zomer gaan we op kamp en in de winter gaan we met z’n alle discoschaatsen. We beginnen en eindigen ons jaar ook steeds met de hele groep op onze start- en slotactiviteit. Naast onze activiteiten organiseren we zeker ook superleuke evenementen. Kom eens een lekker hapje eten tijdens onze jaarlijkse restaurantdag of loop mee tijdens ons nieuwe evenement “De Paasrun”.

Uiteraard is er ook ons jaarlijks en gekende Kampvuur met Pensenkermis waar je kan genieten van braadworsten, witte pens, (live) muziek, kinderanimatie en natuurlijk de gezelligheid. 

Klj voor iedereen !

KLJ voor iedereen !

Wij zijn een KLJ voor iedereen-afdeling. Dit houdt in dat wij akkoord gaan met verschillende principes en acties die

onze afdeling toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Deze zijn vastgelegd in een contract, 

die door ons alsook door KLJ nationaal ondertekend zijn. 

De principes en acties :

 • We maken kenbaar in ons dorp dat onze KLJ-afdeling openstaat voor alle kinderen en jongeren.

 • We doen activiteiten om de kinderen en jongeren van onze afdeling te stimuleren om positief en
  verdraagzaam te staan ten opzichte van alle kansengroepen.

 • We zorgen ervoor dat elk lid aan elke activiteit kan deelnemen in de mate van het mogelijke.
  Wanneer de uitdaging te groot is kan/mag dit aangegeven worden aan de KLJ-medewerker.

 • We werven onze leden in alle wijken en buurten van ons dorp en op zoveel mogelijk manieren:
  huis aan huis (folders, huisbezoeken …), via het buurthuis, de parochie, scholen …

 • We duiden één of meerdere vertrouwensfiguren aan in onze leidings- of bestuursploeg die op
  regelmatige basis contact heeft met de ouders.

 • We bekijken jaarlijks hoeveel een werkjaar onze leden kost en proberen we de kostprijs zo laag mogelijk te houden.

 • We doen inspanningen om ons lokaal zo toegankelijk mogelijk te maken.

 • We geven aan dat we een ‘KLJ voor iedereen’ willen zijn door tweejaarlijks het contract te vernieuwen zodat
  de huidige leidingsploeg akkoord gaat.

~ KLJ Nationaal ~

bottom of page